Обідник Микола Дем`янович

Резюме

     Кандидат технічних наук, асистент кафедри Програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету.

     Здобув освіту магістра в 2010 році у Вінницькому національному технічному університеті.

     За результатами навчання у аспірантурі ВНТУ в 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби зафарбовування високодеталізованих тривимірних сцен».

     Має 36 наукових праць, серед яких 9 статей у фахових виданнях, 2 патенти України на корисну модель, 4 свідоцтва на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму.

     У ВНТУ працює з 2013 р. асистентом. Викладає дисципліну «Комп’ютерна анімація».